ERLO

Engedélyezett OKJ képzéseink (A kör)

Vizsgaorientált szakmát adó tanfolyamainkon ( az Országos Képzési Jegyzéknek - OKJ - megfelelően ) képesítést szerezhet és javíthatja saját elhelyezkedési illetve munkahelye megtartásának esélyeit.

 


 

Pék (OKJ 34 541 05)

E-000123/2014/A001

 

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 960 óra (384 óra elmélet, 576 óra gyakorlat)

Képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik pék sütőipari üzemekben termelési tevékenységet végeznek, mézeskalácsot készítenek. Felelősek a technológiai, higiénia, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályi követelmények betartásáért.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- átvételi és raktározási feladatokat végezni,

- előkészítő műveleteket végezni,

- nyersanyagot, készterméket vizsgálni, gyártásközi ellenőrzés végezni,

- eszközöket használni, gépeket és berendezéseket kezelni,

- befejező műveleteket végezni,

- tésztát készíteni,

- tölteléket készíteni,

- feldolgozni a tésztát,

- tésztát keleszteni,

- tésztát sütni,

- készterméket kezelni, csomagolni,

- mézeskalácsot készíteni és díszíteni,

- betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat,

- adminisztrációs munkát végezni.

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

A képzés megkezdésének feltételei:

- Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 15/2018 (VII.9.) AM rendelettel módosított 56/2016 (VIII.19.) FM rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

- Egészségügyi alkalmasság: szükséges

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

11945-16 Sütőipari alapismeretek

90

104

194

 gyakorlat, írásbeli

11837-16 Sütőipari ismeretek

126

336

462

 gyakorlat, írásbeli

11919-16 Élelmiszerelőállítási alapismeretek

75

56

131

 szóbeli

10942-12 Mézeskalács készítés

18

80

98

 gyakorlat

11497-12 Foglalkoztatás I.

60

0

60

 szóbeli

11499-12 Foglalkoztatás II.

15

0

15

 írásbeli

Képzési program összes óraszáma

384

576

960

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsga modulonként

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 


Cukrász (OKJ 34 811 01)

E-000123/2014/A002

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 1100 óra (330 óra elmélet, 770 óra gyakorlat)

Képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket előállítani, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-       saját munkáját megszervezni, a munkájához szükséges anyagmennyiséget felmérni

-       élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek betartásával korszerű táplálkozáshoz mindjobban igazodó cukrászati terméket készíteni

-       cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni

-       cukorkészítményeket előállítni

-       bevonó anyagokat készíteni, felhasználni

-       cukrászati félkész- és késztermékeket készíteni

-       uzsonnasüteményeket készíteni

-       teasüteményeket készíteni

-       kikészített süteményeket készíteni

-       hagyományőrző cukrászati termékeket eredeti technológiával készíteni

-       nemzetközi trend szerint cukrászati termékeket készíteni

-       fagylaltokat, fagylaltkelyheket készíteni

-       pohárkrémeket, készíteni

-       bonbonokat készíteni

-       tányérdesszerteket készíteni

-       alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni.

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

A képzés megkezdésének feltételei:

- Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 29/2016 (VIII.26.) NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet 3 számú mellékletében a Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

- Egészségügyi alkalmasság: szükséges

- Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

11561-16 Gazdálkodási ismeretek

60

0

60

írásbeli

11518-16 Élelmiszerismeret

48

0

48

írásbeli

11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek

30

0

30

írásbeli

11521-16 Cukrász szakmai idegen nyelv

48

0

48

szóbeli

11522-16 Cukrász szakmai feladatok

69

770

839

írásbeli és gyakorlati

11497-12 Foglalkoztatás I.

60

0

60

írásbeli

11499-12 Foglalkoztatás II.

15

0

15

írásbeli

Képzési program összes óraszáma

330

770

1100

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsga modulonként

 

- A kötelező dokumentumok megléte

 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 


Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01)

E-000123/2014/A008

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 966 óra (678 óra elmélet, 288 óra gyakorlat)

Képzés célja:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

 • Közreműködés a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában
 • A bankszámlákkal kapcsolatos teendők elvégzése
 • A házipénztárral kapcsolatos teendők ellátása
 • Az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátása
 • Az adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni
 • Közreműködés a vállalkozásfinanszírozási feladatokban
 • Részvétel a befektetési döntések előkészítésében
 • Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézés végzése
 • Könyvelési feladatok ellátása
 • Értékesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 • Az analitikus nyilvántartások vezetése
 • A termelési költségek elszámolása
 • Közreműködés a különféle szabályzatok elkészítésében
 • Közreműködés a mérleg és az eredmény kimutatás összeállításában
 • Számítógépes programcsomagok használata
 • A projektek pénzügyi menedzselésének ellátása az előfinanszírozástól a program lezárásáig
 • Az adatok összegyűjtése további feldolgozás céljából
 • Feladatai elvégzéséhez telefon, számítógép, faxgép, írógép, íróeszközök, irodaszerek, naptár, bélyegzők, fénymásolók használata
 • Munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumok rendszerezése, iratkezelés végzése

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

A képzés megkezdésének feltételei:

 érettségi végzettség

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

18

0

18

Írásbeli

11499-12 Foglalkoztatás II.

18

0

18

Írásbeli

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

60

0

60

Írásbeli

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

333

130

463

Gyakorlati

10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása

51

0

51

Írásbeli

11505-12 Könyvelés számítógépen

58

0

58

Gyakorlati

10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai

68

0

68

Írásbeli

11506-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási

feladatok

74

45

119

Írásbeli

11501-12 Projektfinanszírozás

30

30

60

Esettanulmány készítése

11502-12 Projektfolyamatok követése

30

15

45

Esettanulmány készítése

Környezeti fenntarthatóság

6

0

6

--

Képzési program összes óraszáma

390

576

966

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 50 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, esettanulmány készítése) vizsga modulonként

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 


 

 

Számítógép-szerelő, karbantartó (OKJ 34 523 02)

E-000123/2014/A007

 

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 960 óra (384 óra elmélet, 576 óra gyakorlat)

Képzés célja:

Műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mailben vagy más elektronikus eszköz segítségével, többek között szoftverrel, hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel kapcsolatos problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és támogatást nyújt a különféle rendszerek üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

      számítógép hardverének, perifériáinak és adatátviteli hálózat eszközeinek telepítése,

      karbantartása, tesztelése, hibák elhárítása

      számítógépek, adatátviteli berendezések és számítógépes perifériák karbantartása,

      hibakeresése, tesztelése és javítása

      számítógépes hardveregységek összeszerelése és beállítása

      számítógépes kábelek szerelése és javítása

      otthoni- és kisvállalati hálózatok telepítése, tesztelése, hibák elhárítása

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

A képzés megkezdésének feltételei:

-          alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 35/2016 (VIII.31.) NFM rendelet 3. számú mellékletében Informatika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

10815-16 Információtechnológiai alapok

48

144

192

gyakorlati

10833-16 Hálózati alapok

120

192

312

gyakorlati és szóbeli

10934-16 Számítógépes hibaelhárítás

141

240

381

gyakorlati és szóbeli

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

60

0

60

írásbeli

11499-12 Foglalkoztatás II.

15

0

15

írásbeli

Képzési program összes óraszáma

384

576

960

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsga modulonként

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 


 

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (OKJ 34 543 06)

E-000123/2014/A006

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 960 óra (288 óra elmélet, 672 óra gyakorlat)

Képzés célja:

A könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó feladata, hogy nyomtatott ívekből készterméket állít elő – a munkatáska leírása alapján – a megrendelő igényei szerint.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

–  munkafolyamatot előkészíteni

–  a munka megkezdése előtt ellenőrizni a gépek műszaki állapotát

–  betartani a munkavédelmi, technológiai és érintésvédelmi szabályokat

–  ellenőrizni a szükséges anyagok minőségét (szálirány, nedvességtartalom, festékszáradás stb.)

–  kiszámítani és ellenőrizni a szükséges anyagok mennyiségét

–  alkalmazni a kézi könyvkötés műveleteit

–  szakszerűen használni a szükséges kötészeti anyagokat

–  üzemeltetni a könyvkötő eszközöket, gépeket, gépsorokat

–  a használt, hibás könyvet kijavítani vagy újrakötni

–  üzleti könyveket, éves beszámolókat készíteni

–  fényképet, plakátot kasírozni

–  díszdobozokat készíteni

–  beállítani, üzemeltetni és karbantartani a könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó gépeket, berendezéseket

–  elvégezni a szükséges szabályozási feladatokat

–  laboratóriumi eszközöket kezelni, üzemeltetni

–  folyamatosan ellenőrizni a minőséget

–  betartani a tűzvédelmi ergonómiai előírásokat

–    betartani a minőségbiztosítási előírásokat

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

A képzés megkezdésének feltételei:

-         alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Nyomdaipari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

-         egészségügyi alkalmassági szükséges

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

18

0

18

Írásbeli

11499-12 Foglalkoztatás II.

18

0

18

Írásbeli

11497-12 Foglalkoztatás I.

60

0

60

Írásbeli

10236-12 Gyártáselőkészítés, minőségügy

40

15

55

Szóbeli

10237-12 Kézi könyvkötés

30

167

197

Gyakorlati, szóbeli

10238-12 Munkajog, munkabiztonság

16

15

31

Szóbeli

10239-12 Nagyüzemi könyvgyártás

40

134

174

Gyakorlati, szóbeli

10240-12 Nagyüzemi könyvgyártás gépei

30

238

268

Gyakorlati, szóbeli

10241-12 Nyomtatványfeldolgozás

36

103

139

Gyakorlati, szóbeli

Képzési program összes óraszáma

288

672

960

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli ) vizsga modulonként

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irodai titkár (OKJ 54 346 03)

E-000123/2014/A012

 

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 900 óra (360 óra elmélet, 540 óra gyakorlat)

 

Képzés célja:

Azon kompetenciák és tevékenységek elsajátíttatása, melyek birtokában a résztvevők képesek lesznek számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat ellátni. A szakképesítés birtokában szakmai tevékenységével közvetlenül képes támogatni a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítéssel rendelkező képes:

· számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);

· külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;

· gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;

· táblázat és adatbázis kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;

· iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);

· számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;

· vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;

· ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;

· ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;

· ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;

· irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;

· feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;

· megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;

· ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;

· projektfeladatokban részt venni;

· nyilvántartásokat vezetni;

· leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;

· jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;

· gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;

· szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

·  

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

A képzés megkezdésének feltételei:

· érettségi végzettség

· egészségügyi alkalmasság

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

11499-12 Foglalkoztatás II.

15

0

15

szóbeli

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

60

0

60

szóbeli

10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok

87

0

87

szóbeli

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások

0

240

240

írásbeli

12083-16 Gyorsírás

0

176

176

írásbeli

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll

54

0

54

szóbeli, írásbeli

10072-16 Rendezvény- és programszervezés

30

72

102

gyakorlati

12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata

36

52

88

szóbeli, gyakorlati

11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv

78

0

78

szóbeli

Képzési program összes óraszáma

360

540

900

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsga modulonként

- a kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 


 

 

Eladó (OKJ 34 341 01)

E-000123/2014/A003

 

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 800 óra (240 óra elmélet, 560 óra gyakorlat)

 

Képzés célja:

Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában, ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- segíteni az árubeszerzést

- átvenni az árut

- készletezési, raktározási feladatokat végezni

- a korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a vásárlót

- alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat

- szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket

- a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni

- értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni

- pénztárgépet kezelni,

- az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni,

- kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni.

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

A képzés megkezdésének feltételei:

-         alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 25/2017 (VIII.31.) NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

-         Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

11691-16 Eladástan

36

104

140

 gyakorlati

11992-16 Kereskedelmi ismeretek

54

456

510

 gyakorlati

10027-16 Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása

24

0

24

 szóbeli vagy gyakorlati

10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása

24

0

24

 szóbeli vagy gyakorlati

10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása

24

0

24

 szóbeli vagy gyakorlati

11497-12 Foglalkoztatás I.

60

0

60

 írásbeli

11499-12 Foglalkoztatás II.

18

0

18

 írásbeli

Képzési program összes óraszáma

240

560

800

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsga modulonként

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


 

 

 

 

 

Raktáros (OKJ 31 341 04)

E-000123/2014/A009

 

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 280 óra (84 óra elmélet, 196 óra gyakorlat)

 

Képzés célja:

A részszakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása. Ennek során a raktárba beérkező áruk átvételétől a kiszállítások előkészítéséig sokféle tevékenységeket kell ellátnia.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

-              A raktárba érkező áruk fogadásával, átvételével kapcsolatos feladatok elvégzésére

-              Az áru be- és kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezni

-              Kezelni a raktározás dokumentumait

-              Ellenőrizni a tárolóhelyek és tárolóeszközök műszaki állapotát

-              Ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét

-              Kezelni a raktárirányítás eszközeit

-              Előkészíteni és elvégezni az áru összeállítást

-              Előkészíteni az árukiszállítást

-              Alkalmazni a speciális áruk (veszélyes áru, élelmiszer) kezelési, tárolási szabályait

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

A képzés megkezdésének feltételei:

-         alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 29/2016 (VIII.26.) NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

-         Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

10036-16 A raktáros feladatai

42

156

198

írásbeli

10070-12 Munkahelyi kommunikáció

42

40

82

írásbeli

Képzési program összes óraszáma

84

196

280

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli) vizsga modulonként

- A kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 


 

 

Szakács (OKJ 34 811 04)

E-000123/2014/A010

 

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 1000 óra (300 óra elmélet, 700 óra gyakorlat)

 

Képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő alábbi feladatok ellátására: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani
 • az ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni
 • felmérni a meglévő készletek mennyiségét
 • árut átvenni
 • előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat
 • nyersanyagokat előkészíteni
 • a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni
 • különféle ételeket készíteni
 • az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartani
 • a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével az ételeket megtálalni, díszíteni
 • a maradványokat kezelni
 • a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani
 • feladatait az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezni
 • technológiai műveletek leírásait idegen nyelven megérteni, felhasználni.

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

A képzés megkezdésének feltételei:

·         alapfokú iskolai végzettség /ennek hiányában a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében, a Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában./

·         Egészségügyi alkalmasság: szükséges

·         Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

 

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

11518-16 Élelmiszerismeret

36

0

36

írásbeli

11561-16 Gazdálkodási ismeretek

48

0

48

írásbeli

12096-16 Szakács szakmai idegen nyelv

36

0

36

szóbeli

12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai

36

300

336

gyakorlati

12095-16 Ételkészítési ismeretek

36

400

436

gyakorlati

11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek

33

0

33

írásbeli

11497-12 Foglalkoztatás I.

60

0

60

írásbeli

11499-12 Foglalkoztatás II.

15

0

15

írásbeli

Képzési program összes óraszáma

300

700

1000

 

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsga modulonként

- a kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 


 

Diétás szakács (OKJ 35 811 03)

E-000123/2014/A011

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 240 óra (72 óra elmélet, 168 óra gyakorlat)

 

Képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik a közétkeztetés területén, ide értve a fekvőbeteg ellátást biztosító egészségügyi  a nevelési-oktatási, a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást végző, illetve gyermekjóléti alap és szakellátást biztosító intézményeket, a turizmus és a vendéglátás (gyógyszállók, wellness és fitnesz szolgáltatások), valamint a speciális igényű táplálás területén (pl. sporttáplálkozás) a dietetikus által összeállított étrendet készíti el.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • az egészséges táplálkozás és a diétás előírások ismeretében minden fogyasztó, ellátott és szolgáltatást igénybevevő egészségi állapotának megfelelő ételek elkészítésére és tálalására,
 • az egészségmegőrző életmód és a diétát igénylő állapotok ismeretében alkalmazni a különböző korcsoportok energia- és tápanyagszükségletére, valamint az ételkészítés során felhasznált alapanyagok tápanyagértékére diétába illeszthetőségére vonatkozó ismereteit,
 • az egészséges táplálkozáshoz és a diétás ételek szakszerű elkészítéséhez kapcsolódó konyhatechnológiai eljárásokat, élelmiszer-alapanyag és készétel tárolási-szállítási követelményeket alkalmazni,
 • különböző korcsoportoknak, különleges táplálkozási igényűeknek minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő, dietetikus által tervezett diétás ételeket készíteni.
 •  

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

A képzés megkezdésének feltételei:

- Iskolai előképzettség:

- Bemeneti kompetenciák: -

- Szakmai előképzettség: 34 811 04 Szakács (bővebben *)

- Előírt gyakorlat: a szakács szakma munkaterületén a szakirányú képesítést megszerzését követően végzett 2 év

- Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

- Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

* A diétás szakács képzés megkezdésének feltétele során előírt iskolai előképzettség az alábbi azonosító számú szakács végzettség esetén vehető figyelembe:

33 78 26 02                                         Szakács

33 811 03 0000 0000                        Szakács

33 811 03 1000 0000                        Szakács

Elfogadhatóak a fentiekkel egyenértékű jogelőd szakképesítések is.

A szakmai gyakorlat részidőkből is állhat, de az utolsó időszak nem lehet 1 évnél rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó szakmai gyakorlat nem lehet egy évnél régebbi. Kivételnek minősül, ha a jelölt a vendéglátó egységben vezetőként dolgozik.

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

11517-14 Táplálkozási alapismeretek

72

0

72

írásbeli

11516-14 Diétás ételkészítés

0

168

168

gyakorlati

Képzési program összes óraszáma

72

168

240

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati) vizsga modulonként

- a kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve

 


 

Irodai titkár (OKJ 54 346 03)

E-000123/2014/A012

 

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 900 óra (360 óra elmélet, 540 óra gyakorlat)

 

Képzés célja:

Azon kompetenciák és tevékenységek elsajátíttatása, melyek birtokában a résztvevők képesek lesznek számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat ellátni. A szakképesítés birtokában szakmai tevékenységével közvetlenül képes támogatni a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítéssel rendelkező képes:

· számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);

· külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;

· gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni;

· táblázat és adatbázis kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni;

· iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben);

· számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;

· vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat;

· ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat;

· ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat;

· ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani;

· irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;

· feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni;

· megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven;

· ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven;

· projektfeladatokban részt venni;

· nyilvántartásokat vezetni;

· leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven;

· jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni;

· gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni;

· szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

·  

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

A képzés megkezdésének feltételei:

· érettségi végzettség

· egészségügyi alkalmasság

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

11499-12 Foglalkoztatás II.

15

0

15

szóbeli

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

60

0

60

szóbeli

10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok

87

0

87

szóbeli

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások

0

240

240

írásbeli

12083-16 Gyorsírás

0

176

176

írásbeli

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll

54

0

54

szóbeli, írásbeli

10072-16 Rendezvény- és programszervezés

30

72

102

gyakorlati

12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata

36

52

88

szóbeli, gyakorlati

11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv

78

0

78

szóbeli

Képzési program összes óraszáma

360

540

900

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) vizsga modulonként

- a kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


 

Vállalkozási és bérügyintéző (OKJ 54 344 02)

E-000123/2014/A013

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 960 óra (672 óra elmélet, 288 óra gyakorlat)

 

Képzés célja:

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a mikró-, kis- és középvállalkozások (kkv.) alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Vezeti az egyéni vállalkozók alapnyilvántartásait és elkészíti azok bevallásait. Alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítéssel rendelkező képes:

·         a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv.) működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatokat átlátni, és munkája során a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátni

·         az egyéni vállalkozó alapnyilvántartásait vezetni (naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi és költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás)

·         közreműködni a különféle szabályzatok elkészítésében

·         előkészíteni és részt venni a pénzforgalom és hitelezési feladatok kapcsolódó adminisztrációjában

·         vezetni a pénzügyi-, és adónyilvántartásokat, valamint határidőre teljesíteni a kapcsolódó kötelezettségeket

·         közreműködni/elkészíteni a mikró-, kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók bevallásait

·         közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban

·         részt venni a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban

·         vezetni a pénzügyi és gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat

·         ellátni a mikró-, kis- és középvállalkozások (kkv.) könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó teendőket

·         részt venni a költségszámításokban, a leltározásban és az ehhez kapcsolódó feladatok megszervezésében

·         közreműködni az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátásában

·         nyilvántartani a megrendeléseket és szerződéseket

·         egyeztetni a bejövő és kimenő számlákat

·         közreműködni a rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében

·         vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat

·         ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, adó- és járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat

·         közreműködni a munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatosan

·         értelmezni és kitölteni a bér- és társadalombiztosítási nyomtatványokat

·         használni a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot

·         irodai szoftvereket használni

·         összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából

·         munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni

 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni.

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítása

 

A képzés megkezdésének feltételei:

- Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

- Bemeneti kompetenciák: -

- Szakmai előképzettség: -

- Előírt gyakorlat: -

- Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

- Pályaalkalmassági követelmények: -

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

112

64

176

gyakorlati

11506-16 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok

102

58

160

írásbeli

10151-16  Bérügyi szakfeladatok ellátása

78

24

102

gyakorlati

10152-16 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai

56

26

82

írásbeli

10153-16 Könyvvezetési feladatok

80

48

128

írásbeli

10154-16 Munkaerő-gazdálkodás

104

40

144

írásbeli

10155-16 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása

65

28

93

írásbeli

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

60

0

60

írásbeli

11499-12 Foglalkoztatás II.

15

0

15

írásbeli

Képzési program összes óraszáma

672

288

960

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 50 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati) vizsga modulonként

- a kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


 

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó (OKJ 31 541 12)

E-000123/2014/A014

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 240 óra (72 óra elmélet, 168 óra gyakorlat)

 

Képzés célja:

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.

Olyan szakemberek képzése, akik képesek a különböző zöldség- és gyümölcskészítmények technológiai műveleteinek szakszerű, önálló, gazdaságos végrehajtására a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények maradéktalan betartásával.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • alapanyagokat (zöldség, gyümölcs) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíteni
 • zöldségkonzerveket gyártani
 • gyümölcsbefőtteket készíteni
 • lekvárokat, szörpöket, pulpokat, velőket előállítani
 • aszalni, szárítmányokat készíteni, savanyítani
 • gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni
 • technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani
 • üzem víz- és energia-gazdálkodását megszervezni
 • melléktermékeket, hulladékokat kezelni
 • munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani és betartatni
 • vállalkozást indítani, működtetni, termékeket értékesíteni.
 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Alapfokú iskolai végzettség,
 • vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII.19.) FM rendelet 3. mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
 • Pályaalkalmassági követelmények: -

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

10902-12 Zöldség-, gyümölcsfeldolgozás

48

152

200

gyakorlati, szóbeli

10890-12 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése

24

16

40

írásbeli

Képzési program összes óraszáma

72

168

240

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) vizsga modulonként

- a kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve


 

Számítógépes adatrögzítő (OKJ 31 346 02)

E-000123/2014/A016

A képzés típusa: Szakmai képzés

A képzés időtartama: 320 óra (128 óra elmélet, 192 óra gyakorlat)

 

Képzés célja:

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.

Olyan szakemberek képzése, akik számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, kommunikációs és protokollismeretek birtokában a különböző szervezeteknél adminisztratív és dokumentációs feladatokat látnak el, számítógépes adatrögzítést folytatnak; rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó dokumentumszerkesztési feladatokat végeznek.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni;
 • külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
 • közreműködni a szervezet által használt adatok, információk gyűjtésében, rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában;
 • táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, egyszerű kimutatásokat készíteni;
 • iratokat és dokumentumokat kezelni;
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel.
 •  

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint felmérés és beszámítás

 

A képzés megkezdésének feltételei:

 • Alapfokú iskolai végzettség
 • vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. mellékletében az Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

 

 

A képzés moduljai:

Képzési program moduljai

ÓRASZÁM

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások

0

192

192

írásbeli

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll

128

0

128

szóbeli

Képzési program összes óraszáma

128

192

320

 

 

Vizsgára bocsátás feltételei:

- min. 51 %-os sikeres modulzáró (írásbeli, szóbeli) vizsga modulonként

- a kötelező dokumentumok megléte

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve